skip to Main Content

Waarom pest iemand?

Wanneer van pesten sprake is dan wordt in veel gevallen straf gegeven aan de- gene die pest en hulp geboden aan degene die gepest wordt. Dit is in algemene zin hoe er omgegaan wordt met pesten op scholen. Echter schiet dit in veel gevallen te kort en wordt de wortel van het probleem niet aangepakt. Want, waarom pest iemand eigenlijk?
Read more...
Back To Top